€25 miljoen toegekend aan Zeeuwse projecten die bijdragen aan klimaatneutraal Europa

29 januari 2024
Aftrap Energy Campus Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het nieuwe Just Transition Fund (JTF) dat begin 2023 van start is gegaan. Eerder werd al bekend dat twee projecten subsidie ontvangen. Ook de projecten ‘Energy Campus’, ‘VoltH2 Terneuzen’ en ‘VoltH2 Vlissingen’ hebben positief bericht ontvangen. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas reikten samen met Stimulus de cheques uit.

Energy Campus Zeeland
Het project Energy Campus heeft een subsidie van € 4.998.213 in de wacht gesleept. Met deze subsidie gaan Scalda, HZ University of Applied Sciences en Dockwize een Energy Campus realiseren. Hier worden nieuwe studenten opgeleid en werknemers omgeschoold in de ‘groene chemie’. Vandaag werd de officiële aftrap gegeven met het overhandigen van de cheque en door het bereiden van een energierijke smoothie op een fiets.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de energietransitie vragen om een andere manier van denken, een andere manier van samenwerken. Dat Zeeuwse partijen de handen ineenslaan is een mooi voorbeeld. Energy Campus Zeeland moet dé plek worden waar industrie, onderwijs en de markt samenkomen en ik ben blij dat we hier als Provincie een impuls aan kunnen geven.”

Nieuwe technieken en processen
De impact van de energietransitie op de energie intensieve-industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost is groot. De groene chemie werkt met nieuwe technieken en processen. Denk aan smart energy, smartgrid, systeemintegratie en transport van energie. Op de Energy Campus gaan studenten en werknemers aan de slag met levensechte opstellingen.

De Energy Campus heeft als doel het bieden van een aantrekkelijk en flexibel onderwijsaanbod dat toekomstige werknemers aantrekt en huidige werknemers omschoolt. Daarbij is steeds aandacht voor zowel de technische als maatschappelijke kant van de energietransitie. Een voorbeeld hiervan is het Social Impact Lab, een fysieke locatie waar ondernemers en overheden samen met studerenden en kennispartners met vraagstukken rondom verduurzaming aan de slag gaan. Een vraagstuk is bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen blijven meedoen.

Harry van der Maas, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Energy Campus Zeeland is een impuls voor het onderwijsaanbod in Zeeland. Aan de ene kant biedt Energy Campus een mooie kans voor studenten om aan de slag te gaan met actuele Zeeuwse energieprojecten en -uitdagingen. Aan de andere kant is het voor bedrijven heel interessant, omdat succesvolle talenten worden klaargestoomd om in Zeeland aan het werk te gaan. Het programma biedt ruimte voor innovatie en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Ik wens iedereen en in het bijzonder de studenten die aan de slag gaan binnen Energy Campus Zeeland veel succes!”

Ruimte voor innovatie
Het is nog niet precies te zeggen wat er op de Energy Campus geleerd kan worden. Het is namelijk de bedoeling dat door structurele, nauwe samenwerking van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen innovaties ontstaan. Er is dus ruimte binnen het onderwijs om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

De Energy Campus is een echt samenwerkingsverband en dat is terug te zien in de locaties. De Energy Campus vindt onderdak op de Kenniswerf (KAAP, Technum, HZ) in Vlissingen en het Maintenance Value Park in Terneuzen. Een ondernemerschapsplein ‘Business Lab’ en een ‘Social Impact Lab’ komen op locaties van de drie partners. Hier zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd en onderwijs worden gegeven.

Twintig miljoen euro voor waterstoffabrieken
Een groot deel van het beschikbare subsidiebedrag gaat naar VoltH2. De organisatie ontvangt €20 miljoen euro voor een tweetal 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken, een in Terneuzen en een in Vlissingen. De waterstof is bestemd voor de lokale industrie en de transportsector. De fabrieken zijn reeds vergund en zullen naar verwachting operationeel zijn in 2026. Bij het ontwerp van beide installaties wordt rekening gehouden met schaalbaarheid: in de beginfase zal elke installatie bijna 2 miljoen kg (1.890 ton) groene waterstof per jaar produceren en daarmee de uitstoot van ongeveer 17 kton CO2 vermijden. Op termijn zal de productie meegroeien met de markt voor groene waterstof en worden uitgebreid tot 125 MW. Het bedrijf is ook actief in Groningen en Duitsland. Met de huidige zes locaties in Nederland en Duitsland beschikt VoltH2 over een portfolio met een potentiële productiecapaciteit van ruim 500MW.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “De VoltH2-projecten voor twee waterstofelektrolysers in Vlissingen en Terneuzen zijn een goed voorbeeld van hoe we de weg willen leiden met groene waterstof in de provincie Zeeland. Dit is een uitstekend initiatief dat laat zien hoe we de duurzaamheid van de industrie en het transport kunnen combineren met de grote levering van duurzame elektriciteit in de provincie, wat op korte termijn een grote stap vooruit is."

Lees op de projectenpagina meer over Energy Campus Zeeland 

Omhoog