Een nieuw hoofdstuk: Scalda en de bibliotheken in Zeeland versterken leesmotivatie

30 november 2023
samenwerkingsovereenkomst Scalda en Zeeuwse bibliotheken

Goed kunnen lezen is van levensbelang voor iedereen als sleutel tot persoonlijke groei en carrièrekansen. Tegelijkertijd lezen sommige jongeren nauwelijks. Dat geldt ook voor veel mbo-studenten. Daarom hebben de Zeeuwse bibliotheken en Scalda besloten samen te gaan werken om studenten aan het lezen te krijgen. Door gezamenlijke inspanningen willen de betrokken partijen een leescultuur creëren waarin mbo-studenten worden aangemoedigd om regelmatig boeken te lezen.

De samenwerking tussen de Zeeuwse bibliotheken en Scalda past binnen het landelijke programma De Bibliotheek op school van Stichting Lezen, waarin samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs centraal staat. Het onderwijs kan een grote bijdrage leveren door lezen een belangrijke plek te geven in de lessen, door aantrekkelijke en leuke boeken de school in te halen en door ervoor te zorgen dat docenten weten hoe ze studenten kunnen motiveren om te lezen. De bibliotheek kan populaire boeken leveren en hun leesconsulenten kunnen docenten helpen met hun aanpak in de klas. Er is al veel onderzoek gedaan naar manieren waarop jongeren gestimuleerd kunnen worden om te gaan lezen; we weten wat werkt!

De bibliotheken en Scalda hebben een overeenkomst getekend waarin ze afspreken op deze manier minimaal drie jaar te gaan samenwerken. Het programma is er voor alle studenten, met speciale aandacht voor studenten die later in basisscholen of op kinderdagverblijven gaan werken en voor studenten van wie Nederlands niet de moedertaal is.

De Zeeuwse bibliotheken en Scalda hopen zo de leesmotivatie te vergroten en een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van studenten.

Omhoog